Μετατροπέας ενέργειας

Μετατρέψτε την ενέργεια μεταξύ διαφορετικών ενέργειας μονάδων μέτρησης: τζάουλ, κιλοτζάουλ, θερμίδα, χιλιοθερμίδα, βατώρα, κιλοβατώρα, ηλεκτρονιοβόλτ, βρετανική μονάδα θερμότητας, therm (us), ft * lbf.
Μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό των δεκαδικών θέσεων.
Download on the App Store
Download on the Mac App Store
Android app on Google Play
Μετατροπέας ενέργειας
Copyright © 2017 Intemodino Group s.r.o.
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος